Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum

Amsterdam Science Park

 


Parkeerreglement WCW

Op het terrein zijn reglementen opgesteld waarin de regels en afspraken rondom parkeren door bezoekers en medewerkers zijn opgenomen. Klik op de volgende links om de parkeerreglementen te bekijken:

Parkeerreglement WCW (PDF) 

Scooter-/(brom)fietsparkeerreglement WCW (PDF) 

Eventuele klachten betreffende het parkeren op het WCW-terrein kunnen worden ingediend door het invullen van het “Klachtenformulier parkeren WCW”. 

Klik op de volgende link om dit formulier te bekijken:

Klachtenformulier parkeren WCW (PDF)

Ingevulde klachtenformulieren kunnen per email (info@wcw.nl) aan het parkmanagement worden teruggestuurd.